Aanwezigheid

NIEUW voor dit schooljaar!

Kinderen die 5 jaar zijn LEERPLICHTIG! Ze zijn zoals leerlingen in de lagere school gebonden aan de leerplicht. Hun afwezighied moet gewettigd worden met een geldig attest.

Het onthaal voor jonge kleuters is zeer belangrijk. Als school willen we daarin tijd investeren. De jongste kleuters van de peuterklas kunnen vanaf 08.15 uur in de klas bij de juf terecht. Voor de andere kleuterklassen geldt de gewone regeling: vanaf 08.15 uur kunnen de kleuters op de speelplaats.

Ondanks het feit dat de allerjongste kleuters de volledige schooldag welkom zijn, wordt doorgaans aangeraden om indien mogelijk in de beginperiode, slechts halve dagen naar school te komen. Een middagdutje thuis heeft meestal een positief effect voor de jongste kleuters: het ritme van de dag wordt gebroken, de kleuters zijn minder vermoeid, ze zijn meer weerbaar tegen winterziektes, ze zijn minder hangerig, … Indien uw kleuter gaandeweg de eerste kleuterklas rijper wordt, kan worden overgeschakeld op volledige schooldagen. ’s Morgens naar school komen en ’s middags thuisblijven is beter dan het omgekeerde. ’s Morgens vinden de belangrijkste leeractiviteiten plaats. Voor kinderen die op school eten is er de slaapklas.