Overgang naar het lager

Geleidelijk worden de kleuters van de derde kleuterklas voorbereid naar de lagere school toe. Voorbereidend lezen en schrijven, initiatie wiskunde staan onder andere geprogrammeerd.

De Kleuterschool Westdiep wil in samenspraak met de lagere school Westdiep extra werk maken van een vlotte overgang. Verschillende keren per jaar worden gezamenlijke activiteiten voorzien: in het 1ste trimester is er een bosverkenning, in het tweede trimester wordt gezamenlijk het thema ‘groeien’ onder handen genomen. In het derde trimester leren de kleuters de werking van het eerste leerjaar kennen door een ‘werkbezoek’ af te leggen.