Aanwezigheid

NIEUW voor dit schooljaar!

Kinderen die 5 jaar zijn LEERPLICHTIG! Ze zijn zoals leerlingen in de lagere school gebonden aan de leerplicht. Hun afwezigheid moet gewettigd worden met een geldig attest.

Het onthaal voor jonge kleuters is zeer belangrijk. Als school willen we daarin tijd investeren. Alle kleuters kunnen vanaf 08.30 uur in de klas bij de juf terecht.