Opvang

Opvang ’s morgens

Vanaf 7u45 tot 8u30 is er opvang. De kleuters worden om 8u30 naar de klas begeleid. Per begonnen kwartier wordt 50 cent aangerekend en de afrekening komt op de factuur terecht.

Opvang ’s avonds

Er wordt op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag opvang georganiseerd van 15u45 tot 17u15. Gelieve uw kind stipt en ten laatste vóór dit tijdstip op te halen. Op woensdag is er geen opvang.

De vergoeding gebeurt via facturatie.

Wie te laat komt, betaalt per kwartier één euro bij.  

Gelieve de juf te verwittigen wanneer uw kind in de naschoolse opvang moet blijven. Tel. kleuterschool: 059 / 700 785

De opvang ’s morgens gaat door in de turnzaal van de kleuterschool, ingang via de bruine poort in de Nijverheidsstraat, ’s avonds op de speelplaats, in de hall of in de klas van de toezichthoudende leerkracht.

Flexibele opvang

De stad organiseert flexibele opvang vanaf 06.30 u. tot 19.00 u. De kleuters worden met een busje gebracht en bij het einde van de schooltijd op school afgehaald. Vooraf inschrijven is noodzakelijk.

Adres: “De Kastaar”, Frère Orbanstraat 142, 8400 Oostende (tel. 059 / 25 17 39)