Opvang

Opvang ’s morgens

Vanaf 7u30 tot 8u15 is er opvang. De kleuters worden om 8u15 naar de speelplaats begeleid, of naar de peuterklas.De vergoeding gebeurt aan de hand van een opvangkaart: 20 beurten van een kwartier voor 10 euro. Per begonnen kwartier wordt 50 cent aangerekend.

Opvang ’s avonds

Er wordt op maandag, dinsdag en donderdag opvang georganiseerd tot 17u30. Op vrijdag is er naschoolse opvang tot 17u00. De opvang op vrijdag start om 15u30. Gelieve uw kind stipt en ten laatste vóór deze tijdstippen op te halen. Op woensdag is er geen opvang.

De vergoeding gebeurt via facturatie.

Wie te laat komt, betaalt per kwartier één euro bij.  

Gelieve de juf te verwittigen wanneer uw kind in de naschoolse opvang moet blijven. Tel. kleuterschool: 059 / 700 785

De opvang ’s morgens gaat door in de turnzaal van de kleuterschool, ’s avonds op de speelplaats, in de hall of in de klas van de toezichthoudende leerkracht.

Flexibele opvang

De stad organiseert flexibele opvang vanaf 06.30 u. tot 19.00 u. De kleuters worden met een busje gebracht en bij het einde van de schooltijd op school afgehaald. Vooraf inschrijven is noodzakelijk.

Adres: “De Kastaar”, Frère Orbanstraat 142, 8400 Oostende (tel. 059 / 25 17 39)