De Ouderraad

De ouderraad van de school is samengesteld uit belangstellende ouders die de grote groep ouders vertegenwoordigen. Het zijn ouders die samen met anderen bezorgd zijn om het reilen en zeilen van de school.

In een open sfeer worden zowel pedagogische als praktische zaken besproken. Op die manier krijgen de leden van de ouderraad een goed zicht op het werk van de school. Zo ook worden zij in staat gesteld een juiste voorstelling van het werkelijke schoolleven te maken.

Daardoor wordt de ouderraad als gesprekspartner onmisbaar.

De raad vergadert een aantal keer per jaar (bijna maandelijks), samen met de directie en een vertegenwoordiging van de leerkrachten. Elke bijeenkomst wordt vooraf aangekondigd door middel van een affiche aan de inkom van de school. Ook via mail of www.westdiep.be kunt u ouderraadinfo terugvinden.

Samen met de school organiseert het oudercomité ook een aantal activiteiten die kaderen in het totale opvoedingsproject: eens een vormingsavond voor ouders, een spelletjesavond, het schoolfeest, een tombola, een kerstverkoop, …

Alle ouders kunnen met vragen, wensen of suggesties terecht bij het bestuur en de leden van de ouderraad.