Overgang naar het lager

Geleidelijk worden de kleuters van de derde kleuterklas voorbereid naar de lagere school toe. Voorbereidend lezen en schrijven, initiatie wiskunde staan onder andere geprogrammeerd.

De Kleuterschool Westdiep wil in samenspraak met de lagere school Westdiep extra werk maken van een vlotte overgang. Verschillende keren per jaar worden gezamenlijke activiteiten voorzien:

In het eerste trimester leren de kleuters het hoekenwerk in het eerste leerjaar kennen.

In het tweede trimester werken ze samen aan een muzisch project. Ook komen de leerlingen van het eerste leerjaar voorlezen aan de kleuters. Zo ervaren de kleuters wat is om écht te kunnen lezen.

In het derde trimester leren de kleuters de werking van het eerste leerjaar kennen door een ‘werkbezoek’ af te leggen. Op die manier bouwen we gradueel de overgang op: van speels, over projectmatig werkentot het technische rekenen en lezen.