Scholengemeenschap

Sedert 1 september 2003 maken wij met onze school deel uit van de scholengemeenschap '9Beaufort'. Onze scholengemeenschap bestaat uit 9 scholen die hun krachten bundelen door samenwerking op diverse vlakken.

Vrije basisschool Sint-Lodewijksschool www.lodo.be
Vrije basisschool Sint-Andreas Schapenstraat www.saso.be
Vrije basisschool Sint-Andreas Stene-dorp www.saobasis.be
Vrije basisschool Zandvoorde www.zano.be
Vrije Kleuterschool Westdiep www.westdiepkleuter.be
Vrije lagere school Westdiep www.westdiep.be
Vrije basisschool De Dorpslinde www.vbsdedorpslinde.be 
Vrije basisschool Duinen www.vbsduinen.be   
Don Bosco   Bredene  www.donboscobredene.be


Het vormen van scholengemeenschappen wordt gestimuleerd door het ministerie van onderwijs. In navolging van het secundair onderwijs waar vroeger reeds scholengemeenschappen gevormd werden, is men ervan overtuigd dat samenwerking van scholen op organisatorisch en pedagogisch vlak een positieve bijdrage kan leveren tot de ontwikkeling van de scholen. 

Geen enkele school werd verplicht in een scholengemeenschap te stappen.
Scholen die instapten kregen wel een beperkt aantal lestijden extra.