Schoolbestuur

Basisonderwijs Zeebries vzw
Het schoolbestuur vzw Basisonderwijs Zeebries is de eigenlijke organisator van het onderwijs op onze school.
Zij is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.
De voorzitter van het schoolbestuur is de heer Peter Vanmaeckelberghe.

Adres schoolbestuur
Basisonderwijs Zeebries vzw 
Peter Vanmaeckelberghe 
Prof. Mac Leodstraat 11 
8400 Oostende