Troeven

Autonome kleuterschool
Onze school is de enige kleuterschool van de kustregio en van het hinterland met een eigen directie. Alle aandacht wordt aan het kleuteronderwijs gespendeerd, in tegenstelling tot een klassieke basisschool die haar energie moet spreiden over de kleuter- en de lagere afdeling.

Kleuterzwemmen
De kleuters van de 3de kleuterklassen krijgen in regel om de 14 dagen zweminitiatie, vanaf maart. De zwemdag kan elk jaar wijzigen en is afhankelijk van de beschikbaarheid van de zwemleraar en het uurrooster van het zwembad. Het is een goede voorbereiding op het leren zwemmen.

Bibliotheekbezoek
In het 3de kleuter gaan de kinderen regelmatig naar de stedelijke bibliotheek of brengt de juf zelf een klaspakket mee. De boekenhoek krijgt door dit initiatief in de klas een extra dimensie.

Integratie 3de kleuter – 1ste leerjaar
De beide scholen, de Kleuterschool én de Lagere school Westdiep, vinden het belangrijk dat de overgang van het derde kleuter naar het eerste leerjaar vlot verloopt. In dat verband worden specifieke activiteiten voorzien:

  • De kleuters leren het hoekenwerk in het eerste leerjaar kennen.
  • Ze werken samen aan een muzisch project.
  • De leerlingen van het eerste leerjaar lezen voor.
  • De kleuters leren op het einde van het schooljaar de klaswerking kennen.

 

Veilig en volgens leeftijd spelen
De speelplaats wordt afgebakend, zodat elke leeftijdsgroep veilig en aangepast kan spelen.

Kinderverzorgster
Onze school kan rekenen op een kinderverzorgster die tijdens bijna elke voormiddag en juffen van de jongste kleuters bijstaat. Ook zij staat in voor de slaapklas voor de jongste kleuters.

Slaapklas
Wij bieden de slaapklas aan waar de jongste kleuters tijdens de middagpauze en een gedeelte daarbuiten een middagslaapje kunnen houden. Dit gebeurt onder toezicht en is gratis. Op die manier kunnen uitgeruste kleuters beter deelnemen aan het klasgebeuren.

Samenwerking met de crèche
Peuters die weldra de crèche verlaten en naar de kleuterschool komen, mogen met hun begeleiders op bezoek in de kleuterklas. Zo hebben ze al wat geproefd van het grote gebeuren als ze straks voor het eerst naar school komen.

Gelijke onderwijskansen
De zorgcoördinator staat garant dat eenieder gelijke kansen krijgt op onze school. Wie wat meer of wie wat anders nodig heeft, krijgt aan de hand van een goedoverwogen zorgsysteem in samenwerking met alle juffen extra zorg. Wekelijks is er daarvoor overleg voorzien. Meer info vindt u op bij de rubriek "Zorg op school" op deze website.

Groeperen tot kleine kleutergroepen
De jongste kleuters worden in vier klassen gegroepeerd. De tweede en derde kleuterklassen hebben elk drie klassen. We hebben een extra taalklas voor kleuters van het tweede en derde kleuter. Door deze indeling komen we aan kleine klasgroepen. Met minder kinderen in één klas zitten, geeft comfort aan kind en juf.

Ouderparticipatie
We kiezen ervoor om ouders verschillende keren uit te nodigen voor oudercontacten, uitleg over de werking van de klas in oktober, vrij in-en-uit, info-avond voor de peuters.

Samenwerkingsverband
De kleuterschool en Oostendse middelbare scholen (afdeling personenzorg) werken intens samen. Zo begeleiden de stagiaires verschillende uitstappen en activiteiten.

Speciaal voor de kinderen die pas naar school komen
De Jongste kleuters kunnen op een aparte speelplaats terecht. Ook voor hen is aangepast speelmateriaal voorzien.

Kleuters worden opgevolgd
Wekelijks worden overlegmomenten gepland tussen de klastitularis, de zorgjuf, de brugfiguur en de directeur waarbij de vorderingen van de kinderen worden besproken.

Laptop en iPad
In de 1ste, 2de en 3de kleuterklas is er een laptop en iPad aanwezig.  

Bewegingsopvoeding
Een eigen turnzaal en een leermeester lichamelijke opvoeding met specialisatie voor kleuteronderwijs.