Vrijwilligers

Opdat we de interne pedagogische werking op school nog willen verfijnen, creëren  we intern overleg en oudergesprekken binnen de klasuren. Zo ervaren de leerklachten geen extra werkdruk en stijgt hun bevinden ten gunste van de kleuters. De klassen worden door vrijwilligers binnen hoekenwerk overgenomen. We werken met vaste vrijwilligers die aan één bepaalde groep worden toevertrouwd.  Zo zijn de kinderen vertrouwd met een vaste persoon.

De zorgcoördinator is voor deze groep vrijwilligers de vertrouwenspersoon en wordt door hen begeleid.