ZILL

Waarom?

Werken met een leerplan:

 • duidelijk overzicht van alle leerstof voor de kinderen van de basisschool
 • verbinding tussen de verschillende leergebieden
 • wat kan/moet op welke leeftijd gegeven worden
 • goedgekeurd door de inspectie

 

Een nieuw leerplan:

 • veel minder doelen
 • eigentijds
 • geen overlappingen meer
 • overzichtelijk
 • aandacht voor de persoon van de leerlingen
 • voor iedereen van de basisschool (kleuters en lagere schoolkinderen)

 

Hoe?

Visie

Wat is ‘goed onderwijs’? Zin in leren, zin in leven!

 

 

Structuur

Socio-emotionele ontwikkeling

 • relationele vaardigheden
 • omgaan met gevoelens en behoeften
 • inlevingsvermogen
 • seksueel bewustzijn

 

Ontwikkeling van een innerlijk kompas

 • identiteit
 • levensbeschouwelijke grondhouding
 • waardengevoeligheid en normbesef
 • veerkracht

 

 Ontwikkeling van initiatief en verantwoordelijkheid

 • zelfregulerend vermogen
 • onderzoekscompetentie
 • ondernemingszin
 • gezonde en veilige levensstijl
 • engagement voor duurzaam samenleven

 

Motorische en zintuiglijke ontwikkeling

 • zintuigelijke ontwikkeling
 • lichaams- bewegingsperceptie
 • omgaan met bewegingsruimte en –tijd
 • grootmotorisch bewegen
 • kleinmotorisch bewegen

 

Welke verandering?

Kleine aanpassingen (?)

 • aandacht voor de persoon van de kinderen
 • afwisselen leiden, begeleiden, en zelfstandig werk
 • hulpmiddelen gebruiken wanneer nodig
 • aandacht voor inbreng van de kinderen
 • samenwerken in het team
 • uitdagende taken
 • voldoende hoog, maar haalbaar

Rijke ondersteuning

 

Voor wie?

 • Kleuteronderwijs

 • Basisonderwijs

 

Wanneer?

Vanaf 01/09/2020